ภาพประดิษฐ์ “ตุงผ้าทอสายใยผูกพัน” Drawing Image – woven tung

ภาพประดิษฐ์ “ตุงผ้าทอสายใยผูกพัน” Drawing Image – woven tung

ที่มาและความสําคัญ : ผลงานของ พระวรญาณ สิริญาณร์สี วัสดุและเทคนิคการ ประดิษฐ์ภาพที่หลากหลายและลงตัว สร้างเรื่อง ตรงที่ใช้เป็นเครื่องไม้แขวนธงของล้านนา

Leave a Comment