ภาพวาดสีน้ํามัน “ท่ามกลางความสงบในอนธกาล” (Painting)

ภาพวาดสีน้ํามัน “ท่ามกลางความสงบในอนธกาล” 1
ภาพวาดสีน้ํามัน “ท่ามกลางความสงบในอนธกาล” 2

ที่มาและความสําคัญ : ผลงานของพระเดช ฤทธิ์ อรรถวีโร เพื่อแสดงถึงความสงบนิ่ง ผ่อน สัญลักษณ์พระปิดตา ที่อยู่ท่ามกลางแห่งความวุ่นวาย ที่ต้องอาศัยความสํารวมตาหูจมูกปากเป็นต้นเพื่อจะ ได้ผ่านพ้นสิ่งต่าง ๆไปได้

Leave a Comment